Vi prioriterar
Kvalité flexibilitet Leveranssäkerhet

Vi kan metallbearbetning! kontakta oss gärna för samarbete och förfrågningar.
Spela videoklipp
Skrolla

kontakta oss

Reino Jarl
070-3943397
reino.jarl@treplus.se
Olliver Jarl
073-8225944
olliver.jarl@treplus.se

Anno 2000

Med många års erfarenhet levererar vi kvalitén som ni förtjänar

Produktion

Svetsning
Bockning
Montering

Från ritning till färdig produkt

Vi följer dig genom hela processen

Treplus är ett familjeföretag med lång erfarenhet av trådproduktion.

Vår produktion består av svetsning, montering, bockning och trådtillverkning. Vi tillverkar både större och mindre upplagor och kan därmed fokusera även på de små detaljerna vilket ger en fulländad slutprodukt.

Idé, konstruktion, funktionalitet

Allt dessa måste klaffa, kommunikation är vår lösning

VArför är det viktigt

Kvalité driver oss framåt

TrePlus skapar trådproduktioner med hög kvalitet och leveranssäkerhet. Vi hjälper våra kunder med allt från idé till färdig lösning. Vi gör trådhyllor, inredningsspjut, kylskåpsgaller m.m.

Klicka här nedan för att se ett urval av produkter vi producerat.

Framtidens industri

Mot en grön industri

2022 har vi investerat i en solcellspark som producerar elektricitet motsvarande halva vår årsförbrukning. 

Vi tror på förnybar energi och den gröna omställning som krävs för vårt allas klimat, det är för oss framtidens industri!

Tillsammans med vår flexibilitet, kvalité och leveransfokus platsar även hållbarheten in.

Vi är mer än gärna med och bidrar till omställningen. 

Vad vi gör

Metallbearbetning

Punktsvetsning
Mig-Svetsning
Tig-Svetsning
Svetsning
Vi bockar och viker många olika typer av dimensioner
Legoarbeten
Automatbockning
Bockning
Slutmontering
Sammansättning
Montering